INTERNATIONAL INDIAN ICON
3iii 2018 Season-II Result 3iii 2018 Season-II Zee Episodes

3iii 2018 Season-II WINNERS

 • Sai Manasa Gadepalli
  3iii 2018 - Singing Winner
 • Aanya Sood
  3iii 2018 - Dancing Winner
 • Swara Manish Kadam
  3iii 2018 - Instruments Winner
 • Siddh Jain
  3iii 2018 - Acting Winner
 • Meghana Basi
  3iii 2018 - I Got Talent (IGT) Winner
 • Preethi Pagadala
  3iii 2018 - Fashion Winner